Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Definícia pojmov

Účasť zluvných strán v províznom programe

Práva a povinnosti Užívateľa

Provízia

Platobné podmienky

Reklamácie

Ochrana osobných údajov

Záverečné ustanovania